Mergi la conţinutul principal

Semnătura electronică

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 414 din 08-05-2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică gestionează infrastructura unică a cheii publice (PKI) a Guvernului.

În baza art. 33 al Legii nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de prestator de servicii de certificare, creează certificatul cheii publice, suspendă/restabilește valabilitatea acestuia sau îl revocă în baza unei cereri.

În conformitate cu Hotărârea nr. 673 din 28.08.2017, Cancelaria de Stat, prin intermediul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, asigură eliberarea semnăturii electronice avansate calificate, subiecților declarării averii și a intereselor personale din cadrul organizațiilor publice, în baza cererii prezentate de către organizațiile publice și conform listei actualizate a organizațiilor publice, deținute de către Autoritatea Națională de Integritate.

Pentru a obține, prelungi, revoca semnătura electronica accesați pagina www.semnatura.md

 

Semnătura electronica pentru persoane fizice

Obține semnătura electronică

 

Procedura de eliberare repetată este echivalentă cu procedura de creare a unui certificat nou. La eliberarea repetată este obligatorie prezentarea dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice.

Termenul de valabilitate a certificatului constituie 1 an calendaristic din momentul creării, respectiv, procedura de prelungire a acestuia se inițiază prin depunerea unui pachet de documente cu 30 zile calendaristice până la expirarea definitivă a certificatului valabil la momentul depunerii cererii.

 

Pachetul de documente aferent conține:

  • Contractul de prestări servicii, semnat olograf de către solicitantul serviciilor, în 2 exemplare;
  • Cererea de certificare a cheii publice, semnată olograf (doar în cazul în care au fost modificate careva date);
  • Copia actului de identitate, valabil la data solicitării;
  • Confirmarea plății

 

Pachetul de documente conține:

  • Contractul de prestări servicii, semnat olograf de către solicitantul serviciilor, în 2 exemplare;
  • Cererea de certificare a cheii publice, semnată olograf;
  • Copia actului de identitate, valabil la data solicitării;
  • Confirmarea plății

 

Procedura de eliberare repetată este echivalentă cu procedura de creare a unui certificat nou. La eliberarea repetată este obligatorie prezentarea dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice.

Persoana fizică poate fi reprezentată de către o altă persoană fizică, pentru a solicita serviciile de certificare, printr-o procură autentificată notarial.