Mergi la conţinutul principal

Direcţii de activitate

I.P. "Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică" (STISC) a fost creată în anul 2018 prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” și absorbția Întreprinderea de Stat „Centrul Informațional Agricol”, conform Hotărârii Guvernului Nr. 414 din 08.05.2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat.

În calitate de operator al serviciilor electronice guvernamentale, STISC are misiunea de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, ca parte a reţelei de comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

La finele anului 2019, conform Hotărârii Guvernului Nr. 425 din 30.08.2019 cu privire la reorganizarea prin fuziune a Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și a Întreprinderii de Stat „MoldData”, toate bunurile Întreprinderii de Stat „MoldData” proprietate a statului, au fost transmise Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.

Domeniile de competență ale Serviciului sunt următoarele:

 1. Administrarea infrastructurii de tehnologie a informației și a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale;
 2. Administrarea și menținerea sistemelor informaționale de stat;
 3. Securitate cibernetică;
 4. Gestionarea infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului;
 5. Implementarea tehnologiilor informaționale în sectorul public.

 

Serviciul are următoarele funcții:

 1. Crearea, administrarea, asigurarea funcționării şi dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale;
 2. Crearea și gestionarea infrastructurii centralizate de telecomunicații și de centre de date și dezvoltarea acestora;
 3. Exercitarea atribuțiilor de operator tehnico-tehnologic al serviciilor electronice guvernamentale;
 4. Implementarea și menținerea securității cibernetice a infrastructurii tehnologiei informației și a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice conform cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică stabilite de Guvern și celor mai bune practici internaționale în domeniu;
 5. Implementarea documentelor de politici conform sarcinilor stabilite și a actelor normative în domeniul securității cibernetice;
 6. Înaintarea către organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii de stat în domeniul securității cibernetice a propunerilor de perfecționare a documentelor de politici și a cadrului normativ în domeniul securității cibernetice;
 7. Organizarea cursurilor de instruire în domeniile de competență ale Serviciului;
 8. Asigurarea funcționării infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului;
 9. Gestionarea și asigurarea funcționalității serverelor de nume de domen guvernamentale, precum și a celor ale autorităților administrației publice centrale;
 10. Crearea sistemelor informatice;
 11. Editarea produselor software;
 12. Asigurarea rețelei de comunicații speciale (activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu, activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu, activități de comunicații electronice prin satelit, alte activități de comunicații electronice);
 13. Oferirea platformei de găzduire a paginilor web şi alte activităţi conexe, după caz;
 14. Asigurarea instruirii și perfecționării continue a angajaților și, după caz, certificarea acestora;
 15. Asigurarea suportului privind soluțiile TIC prestat autorităților publice și persoanelor juridice de drept privat, precum şi persoanelor fizice;
 16. Cifrarea informației;
 17. Instalarea și deservirea tehnicii de calcul și activități conexe;
 18. Testarea și analiza tehnică în domeniul TIC;
 19. Prestarea de servicii de certificare a cheilor publice și alte servicii conexe semnăturii electronice;
 20. Asigurarea protecției tehnice a informației, a purtătorilor de informații, a documentelor și mărfurilor;
 21. Prestarea serviciilor de depistare a dispozitivelor electronice menite să intercepteze neautorizat informația în încăperi și mijloace tehnice;
 22. Importul, exportul, elaborarea, producerea, realizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru protecția criptografică și tehnică a informației, precum și pentru obținerea ascunsă a informației;
 23. Implementarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurilor informaționale, inclusiv ale celor atribuite la secret de stat;
 24. Implementarea politicii statului în domeniul TIC, conform competenței;
 25. Proiectarea, producerea și comercializarea mijloacelor criptografice și tehnice de protecție a informației, a mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea informației ascunse; prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege);
 26. Utilizarea frecvențelor sau canalelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice;
 27. Promovarea standardelor naționale și internaționale în informatică;
 28. Colaborarea cu alte entități juridice de drept public în vederea asigurării securităţii naţionale şi a altor activităţi conexe, inclusiv a sistemelor speciale;
 29. Organizarea și participarea la conferinţe, seminare, ateliere de lucru, ședințe și alte întruniri naţionale şi internaţionale în domeniile de competență ale Serviciului, inclusiv participarea la cooperarea pe plan internațional în domeniul securității cibernetice;
 30. Prestarea serviciilor în domeniile de competență în vederea exercitării funcțiilor prevăzute de prezentul Statut şi/sau alte acte normative;
 31. Asigurarea schimbului informațional protejat între autoritățile publice, reprezentanțele Republicii Moldova din străinătate, organizațiile, instituțiile și autoritățile publice ale altor state;
 32. Conlucrarea cu organizațiile străine în domeniul securității informației, protejării criptografice și tehnice a informațiilor, inclusiv asigurarea schimbului de informație și experiență cu aceste organizații;
 33. Desfășurarea activității de introducere a noilor tehnologii, softuri și utilaj modern în domeniile sale de activitate.