Mergi la conţinutul principal

Întrebări frecvente

Conform Legii nr. 91/2014, un document electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă. Mai mult, în cazul în care, conform legislației, se cere ca documentul să fie perfectat sau prezentat pe suport de hârtie şi semnat cu semnătură olografă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerințe. Iar, în cazul în care, conform legislației, se cere ca documentul pe suport de hârtie să fie autentificat cu ștampilă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerințe.

În cazul în care mai multe documente similare (ex: certificatele de calitate) sunt salvate într-un fișier format pdf și aplicată o singură semnătură electronică, fișierul va fi considerat a fi semnat cu succes.

Pentru a verifica dacă documentul a fost semnat electronic, este necesară încărcarea acestuia pe site-ul www.msign.gov.md, la secțiunea „Verifică”, unde trebuie să apară mesajul „validă”. Mesajul sau reprezentarea grafică ”digitally signed” ce apare în documentul pdf nu este o dovadă suficientă! În dependență de tipul semnăturii utilizate, acest mesaj poate să apară/să nu apară. În acest context, verificarea documentului se va face exclusiv pe site-ul specificat anterior.

Verificarea documentelor semnate electronic este un aspect obligatoriu şi presupune asigurarea semnării cu succes al documentului:

 • Prin utilizarea serviciului guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) - msign.gov.md). Rezultatul verificării: fiind semnătură  

Semnarea fișierului cu o dimensiune mai mare de 15 MB este posibil prin utilizarea aplicației MoldSign Desktop Suite sau prin comprimarea fișierului PDF online și reducerea dimensiunii fișierului. Ulterior, fișierul comprimat poate fi încarcat atît pe portalul serviciului guvernamental MSign, cît și utilizînd aplicația MoldSign.

Adesea această eroare este cauzată de expirarea perioadei de valabilitate a unui certificat al cheii publice.

Această informație este indicată în contractul de prestări serviciilor de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică avansată calificată , pct.1.1 și pct. 5.1.

La fel, această informație poate fi verificată prin dublu click al iconiței verzi MoldSign pe bara de lucru în zona „tray” (colțul din dreapta jos lângă ceas). Rubrica Validity Period

Sistemele de operare Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 / 2012 / 2016, dar și MacOS și Linux sunt suportate și recomandate la utilizarea MoldSign

Din motive de securitate, sistemele de operare vechi, ca Windows XP, categoric nu sunt recomandate, însă, MoldSign funcționează pe acestea în regim normal. În caz că Dumneavoastră folosiți un astfel de sistem vă rugăm să actualizați versiunea acestuia pentru a utiliza în siguranță MoldSign și semnătura digitală.

Procedura prevede completarea unei cereri de revocare descărcată de pe pagina https://semnatura.md/revocare/ completată și semnată corespunzator (după caz ștampilată) și expedierea acesteia la semnatura@semnatura.md sau prezentarea în original la Centrul de Certificare.

Unul din domeniile care se află la cel mai înalt nivel ierarhic al Sistemului de Nume de Domeniu din Internet (DNS).

Domeniul de nivel superior .md reprezintă codul Republicii Moldova atribuit de Corporaţia pentru Atribuirea Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul internaţional ISO–3166.

REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md este o bază de date deținută de I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” ce conține toate numele de domenii și deținătorii acestora.

REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md constituie sursa pentru alocarea numelor de domenii în zona .md, localizată pe serverul de nume de domeniu primar.

Orice persoană fizică sau juridică care are dreptul de a utiliza un nume înregistrat în DOMENIUL DE NIVEL SUPERIOR .md și care are dreptul de a solicita, modifica şi revoca datele de înregistrare ale numelui din domeniul atribuit.

O persoană juridică sau entitate autorizată ce poate în mod corespunzător să desfășoare activitățile necesare pentru pregătirea înregistrării numelor de domenii în cadrul DOMENIULUI DE NIVEL SUPERIOR .md pe un teritoriu autorizat, în baza unui contract încheiat cu REGISTRUL/REGISTRATORUL NAȚIONAL, pentru a putea furniza servicii de înregistrare a numelor de domenii pentru registranți.

Modalitatea de înregistrare a domeniilor .md este simplă și comodă. REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md efectuează înregistrarea în condiții nediscriminatorii, după principiul "primul venit - primul servit", dacă REGISTRANTUL a îndeplinit toate cerințele privind înregistrarea. Din momentul în care cererea de înregistrare a fost primită, numele de domeniu va fi rezervat automat de sistem pentru o perioadă de 3 zile calendaristice. În cazul unor erori în procesul de rezervare automată a numelor de domeniu din sistem, procesarea numelor de domeniu se va face la momentul plății sau la rezervarea manuală, imediat după identificarea erorii.


Înregistrarea poate fi efectuată la următoarele adrese:

 • str. Armenească 37/1.
 • str. Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1

Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de țara de reședință, poate înregistra un nume de domeniu .md. Cererea de înregistrare a unui nume de domeniu reprezintă garanția solicitantului că înregistrarea poate fi făcută în mod legal și că acesta are dreptul să utilizeze numele de domeniu solicitat.

Înregistrarea unui nume de domeniu .md nu necesită încheierea și/sau semnarea unui anumit contract.

Un NUME DE DOMENIU .md poate fi înregistrat sau prelungit pentru o perioadă de cel puțin un 1 an până la cel mult 5 ani.

O solicitare validă de înregistrare a unui NUME DE DOMENIU .md trebuie să conțină informații actuale, complete și exacte despre REGISTRANT, CONTACTUL ADMINISTRATIV, CONTACTUL DE FACTURARE ȘI CONTACTUL TEHNIC. Dacă SERVERELE DE NUME DE DOMENIU sunt indicate în momentul înregistrării, informația despre acestea trebuie să fie actuală, completă și exactă.

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal respectă prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în cadrul sistemelor de evidență nr. 0001200-001, nr. 0001200-006, înregistrate în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal accesibil la adresa www.registru.datepersonale.md.

Prin înregistrarea unui nume de domeniu și prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de înregistrare a NUMELOR DE DOMENIU .md, REGISTRANTUL autorizează REGISTRUL să proceseze datele cu caracter personal și alte date necesare pentru administrarea sistemului de Nume de Domeniu.

REGISTRANTUL își exprimă acordul explicit pentru utilizarea de către REGISTRU a datelor în scopul administrării sistemului (care include alocarea unui nume de domeniu, transferul unui nume de domeniu către un nou REGISTRANT/REGISTRATOR) și poate transmite aceste date către terți numai cu acordul explicit al REGISTRANTULUI sau în cazul în care acest lucru este solicitat de o instanță judecătorească, autoritate publică sau organism autorizat, în cadrul exercitării prerogativelor legitime ale acestora.

Modificarea sau corectarea unei greșeli ortografice în NUMELE DE DOMENIU .md nu este permisă. Odată ce un nume de domeniu este înregistrat sau prelungit, acțiunea este considerată a fi consumată, taxa achitată nu este rambursabilă, iar numele de domeniu intră în uzul exclusiv al REGISTRANTULUI.

Serviciul de înregistrare şi mentenanţă se oferă cel puţin pentru un an de zile. La expirarea termenului de un an, Registrantul este responsabil pentru reînnoirea numelor dvs. de domen.

Fișierul winmail.dat, care apare în conținutul mesajului trimis, este o parte a formatului TNEF folosit în Microsoft Outlook și Microsoft Exchange care este utilizat pentru încapsularea fișierelor, notelor și meta-datelor din atașament.

Pentru dezactivarea winmail.dat în Outlook 2010, 2013, 2016 este necesar de efectuat următorii pași:

 1. Accesați File
  Ghid pentru dezactivarea winmail.dat în Outlook 2010, 2013, 2016 - pasul 1

 2. Accesați Options
  Ghid pentru dezactivarea winmail.dat în Outlook 2010, 2013, 2016 - pasul 2

 3. Accesați Mail, rubrica Message format, în selectorul de jos alegeți opțiunea Convert to HTML format. Ghid pentru dezactivarea winmail.dat în Outlook 2010, 2013, 2016 - pasul 3

 

O varianta alternativă de dezactivare a formatului TNEF este modificarea Registrul-ui Windows care poate fi efectuată în felul următor: (Aceasta metoda o poate aplica utilizatorul cu drepturi de administrator în Sistemul de Operare)

 1. Închideți clientul poștal Outlook
 2. Lansați fereastra de comenzi Windows, Win+R, scrieți regedit, apăsați OK Ghid pentru dezactivarea winmail.dat în Outlook 2010, 2013, 2016 - pasul 4

 3. Navigăm în registrul următoarea cale:
  • Out look 2007:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
  • Outlook 2010:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  • Outlook 2013:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences
  • Outlook 2016:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences

 4. Din partea dreapta facem click dreapta, New, DWORD (32-bit) Value Ghid pentru dezactivarea winmail.dat în Outlook 2010, 2013, 2016 - pasul 5

 5. Redenumim înregistrarea nou apărută în DisableTNEF, facem dublu click pe ea și în fereastra apărută schimbăm valoarea pe 1 și apăsăm OK Ghid pentru dezactivarea winmail.dat în Outlook 2010, 2013, 2016 - pasul 6

   

  Ghid pentru dezactivarea winmail.dat în Outlook 2010, 2013, 2016 - pasul 7 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

Pentru a schimba parola contului efectuați următoarele:
Autorizați-vă la pagina http://mail-domeniu.gov.md
În câmpul "Username" introduceți adresa e-mail completă ( de ex. ion.ciobanu@domeniu.gov.md)
În câmpul "Password" introduceți parola implicită oferită de administratorul local sau I.P. STISC
Accesați butonul "Sign In"

Accesați

 • EN: "Preferences" --> "General" --> "Change password"
 • RO: "Preferințe" --> "General"  --> "Modificare parolă"
 • RU: "Настройки" --> "Общие"  --> "Изменить пароль"

 

În fereastra apărută introduceți:

 • Parola veche
 • Parola noua
 • Repetați parola nouă

 

Tastați "Change password" / "Modificare parolă" / "Изменить пароль"
Parola a fost modificată cu succes!
Ghid pentru resetarea parolei la poșta electronică

Pentru a activa contul efectuați următoarele:
Accesați pagina http://mail-domeniu.gov.md
În câmpul "Username" introduceți adresa completă a userului ( de ex. ion.cojocaru@rezerve.gov.md)
În câmpul "Password" introduceți parola implicită oferită de administratorul local sau I.P. STISC
Accesați butonul "Sign In"

Ghid pentru activarea contului de poștă electronică

 

În câmpul "Username" introduceți adresa completă a userului
În câmpul "Password" introduceți parola implicită
În cele două câmpuri suplimentare "New Password" și "Confirm" introduceți parola nouă ( parola trebuie să conțină minim: două litere majuscule, două litere minuscule și două cifre exemplu: ArCr1986 )
Verificați ca toate cele 4 câmpuri sa fie completate.
Accesați butonul "Sign In"
Contul a fost activat cu succes

Ghid pentru activarea contului de poștă electronică

 • Descărcăm pluginul Outlook CalDav Synchronizer de pe siteul oficial - caldavsynchronizer.org

  Sincronizarea contactelor clientul poștal Microsoft Outlook

 • Se rulează programul de instalare din arhiva descărcată

  Sincronizarea contactelor clientul poștal Microsoft Outlook

 • Instalarea Outlook CalDav Synchronizer

  Sincronizarea contactelor clientul poștal Microsoft Outlook

  Sincronizarea contactelor clientul poștal Microsoft Outlook

  Sincronizarea contactelor clientul poștal Microsoft Outlook

  Sincronizarea contactelor clientul poștal Microsoft Outlook

 • Repornim clientul Microsoft Outlook
 • Următorul pas este configurarea profilelor pentru contacte

  Sincronizarea contactelor clientul poștal Microsoft Outlook

  Sincronizarea contactelor clientul poștal Microsoft Outlook

 • Înlocuiți domeniu.gov.md cu domeniul poștal cu numele de domeniu al poștei DVS (ex: stisc.gov.md)

  Sincronizarea contactelor clientul poștal Microsoft Outlook

 

La "Outlook folder" selectați "Contacts"
Faceți click pe OK
În modul dat contactele trebue să se sincronizeze la fiecare 2 minute.

 1. Instalați aplicația "Outlook" din Magazinul de aplicații "Google Play" pentru Android sau "App Store" pentru iOS
 2. Selectați "mai multe"

  Ghid de configurare a clientului poștal Outlook pentru Android si iOS

 3. Selectați "Setări"

  Ghid de configurare a clientului poștal Outlook pentru Android si iOS

 4. Selectați "+ Adăugare cont" apoi "Adăugați un cont de e-mail"

  Ghid de configurare a clientului poștal Outlook pentru Android si iOS

  Ghid de configurare a clientului poștal Outlook pentru Android si iOS

 5. Scoateți bifele de la conturile găsite. Accesați "Ignorare"

  Ghid de configurare a clientului poștal Outlook pentru Android si iOS

 6. Introduceți adresa DVS de e-mail. Accesați "Continuare"

  Ghid de configurare a clientului poștal Outlook pentru Android si iOS

 7. Introduceți datele DVS după exemplul de mai jos. Selectați bifa.

  Ghid de configurare a clientului poștal Outlook pentru Android si iOS

  Ghid de configurare a clientului poștal Outlook pentru Android si iOS

Clientul poștal este configurat cu succes !

 1. Accesați "Configurări"

  Ghid pentru configurare a clientului poștal Mail pentru iPhone

 2. Accesați "Parole și conturi"

  Ghid pentru configurare a clientului poștal Mail pentru iPhone

 3. Accesați "Adăugați un cont"

  Ghid pentru configurare a clientului poștal Mail pentru iPhone

 4. Accesați "Altele"

  Ghid pentru configurare a clientului poștal Mail pentru iPhone

 5. Accesați "Adăugați un cont Mail"

  Ghid pentru configurare a clientului poștal Mail pentru iPhone

 6. Completați cîmpurile de mai jos cu datele DVS

  Ghid pentru configurare a clientului poștal Mail pentru iPhone

 7. Introduceți din nou datele DVS după exemplul de mai jos

  Ghid pentru configurare a clientului poștal Mail pentru iPhone

  Clientul poștal este configurat cu succes !
  Ghid pentru configurare a clientului poștal Mail pentru iPhone

 1. Deschide Outlook, fă click pe File din bara de meniu (Menu), apoi fă click pe Add Account.

  Cum pot configura clientul poștal Outlook 2010, 2013, 2016?

 2. O nouă fereastră se va deschide (fereastra Add Account). Bifează Manually setup or additional server types în partea de jos a paginii. Continuă cu click pe Next.

  Cum pot configura clientul poștal Outlook 2010, 2013, 2016?

 3. Se alege POP or IMAP și apăsăm Next

  Cum pot configura clientul poștal Outlook 2010, 2013, 2016?

 4. Introdu toate informaţiile necesare și fă click pe More Settings ... în dreapta paginii, jos.

  Cum pot configura clientul poștal Outlook 2010, 2013, 2016?

 5. O altă fereastră se va deschide (Internet E-mail Settings). Sub tabul Outgoing Server, bifează My outgoing Server (SMTP) requires authentication.

  Cum pot configura clientul poștal Outlook 2010, 2013, 2016?

 6. Sub tabul Advanced, la boxa Use the following type of encrypted connection se alege SSL și se verifică dacă în celulele Incoming server (IMAP) și Outgoing server (SMTP) sunt folosite porturile după cum este indicat mai jos (993 și 465 respectiv). Continuă cu un click pe OK.

  Cum pot configura clientul poștal Outlook 2010, 2013, 2016?

 7. Fă click pe Next.

  Cum pot configura clientul poștal Outlook 2010, 2013, 2016?

 8. Este efectuat un test al setarilor serverelor. Fă click pe Close.

  Cum pot configura clientul poștal Outlook 2010, 2013, 2016?

 9. Fă click pe Finish.

  Cum pot configura clientul poștal Outlook 2010, 2013, 2016?

 1. Deschide Mozilla Thunderbird şi fă click pe Set up an account.

  Cum pot configura clientul poștal Mozilla Thunderbird?

 2. O altă fereastră se va deschide. Introdu informațiile necesare și apasă Continue

  Cum pot configura clientul poștal Mozilla Thunderbird?

 3. Se completează datele necesare și apasa pe Done

  Cum pot configura clientul poștal Mozilla Thunderbird?

Descărcați și instalați clientul poștal Zimbra Desktop de pe site-ul: Zimbra Desktop

 1. Deschide Zimbra Desktop şi fă click pe Add New Account.

  Cum pot configura clientul poștal Zimbra Desktop?

 2. Alege IMAP din lista de derulare Account Type

  Cum pot configura clientul poștal Zimbra Desktop?

 3. O nouă fereastră se va deschide. Introdu toate datele necesare și Apasă butonul Validate and Save

  Cum pot configura clientul poștal Zimbra Desktop?

 4. Fă click pe Launch Desktop

  Cum pot configura clientul poștal Zimbra Desktop?