Mergi la conţinutul principal

Protecția datelor personale

I.P. „Serviciul Tehnologia Informației si Securitate Cibernetică”, fiind înregistrat în modul corespunzător, în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, aduce la cunoștință persoanelor fizice despre faptul că datele cu caracter personal se prelucrează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, precum și Politicii de securitate a datelor cu caracter personal a I.P. STISC.

În acest sens, I.P. „Serviciul Tehnologia Informației si Securitate Cibernetică” implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor în conformitate cu legislația în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile articolelor 12-18 ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către I.P. „Serviciul Tehnologia Informației si Securitate Cibernetică”, mun. Chișinău, Piața Marii Adunării Naționale, 1 sau la adresa stisc@stisc.gov.md.