Mergi la conţinutul principal

Semnatura Mobilă

„Semnătura mobilă” este un serviciu inovator, ce permite autentificarea în spaţiul virtual pentru probarea identităţii cu ajutorul telefonului mobil. Cu „Semnătura mobilă” cetăţenii pot  semna online, diverse acte, rapoarte, declaraţii sau cereri. La fel, cetăţenii au posibilitatea de a accesa servicii electronice atât publice, cât şi private.

Spre deosebire de alte ţări, unde Semnătura mobilă a fost dictată de sectorul bancar, în Republica Moldova, lansarea acestui serviciu este realizată prin intermediul parteneriatului dintre Guvern şi sectorul privat, ce denotă existenţa unei guvernări deschise şi transparente.

Pentru obţinerea dreptului aplicării semnăturii digitale prin intermediul telefonului mobil, sunt folosite certificatele eliberate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, iar dreptul de înregistrare a utilizatorilor este oferit operatorilor de telefonie mobilă. Certificatul cheii publice pentru serviciul „Semnătura mobilă” este eliberat de Centrul de certificare a cheilor publice, care este parte a I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”. Utilizatorii semnăturii mobile pot fi siguri de faptul că aceasta va oferi un grad sporit de securitate a operaţiunilor executate, integritatea datelor, rapiditatea procesării, confidenţialitatea şi nonrepudierea.

Altfel spus, semnătura mobilă nu este altceva decât semnătura digitală emisă în mod tradiţional de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică şi potrivit legii nr. 264 din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală, documentele electronice se echivalează cu documentele pe hârtie semnate olograf.

Serviciul „Semnătura mobilă” a fost lansat ca rezultat al colaborării dintre Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Agenția de Guvernare Electronică şi operatorii de telefonie mobilă.