Mergi la conţinutul principal

CERT-GOV-MD

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr. 482 din 8.07.2020 privind aprobarea unor măsuri necesare pentru asigurarea securității cibernetice la nivel guvernamental și modificarea Hotărârii Guvernului nr 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale, precum și în  vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 746 din 18.08.2010 "Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat", Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” se desemnează în calitate de Centru guvernamental de reacție la incidente de securitate Cibernetică (CERT Gov MD).


Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în calitate de CERT Gov MD constituie punctul unic de contact și de raportare a incidentelor de securitate cibernetică a Guvernului și dispune de capacitatea necesară pentru prevenirea, analiza, identificarea și reacția la incidentele cibernetice la nivel guvernamental. 


În același context, STISC - CERT Gov MD asigură cadrul organizatoric și suportul tehnic necesar schimbului de informații dintre diverse echipe de tip CERT, utilizatori, entități publice, precum și oferă consultanță și elaborează recomandări de soluționare și prevenire a incidentelor de securitate