Mergi la conţinutul principal

Sistemul Automatizat de Supraveghere a Circulaţiei Rutiere „Controlul Traficului”

În contextul dezideratului Republicii Moldova, privind aderarea la Uniunea Europeană, un rol important revine modernizării sectorului transporturilor, în special sub aspectul sporirii securităţii traficului rutier.

În această ordine de idei, în luna martie a anului 2010, Republica Moldova a semnat rezoluţia ONU privind declararea anilor 2011-2020 „Decada acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere”.

Pornind de la gravitatea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova la acest capitol, Guvernul, prin Hotărîrea nr.1214 din 27 decembrie 2010, a aprobat Strategia naţională pentru siguranţa rutieră, care stabileşte drept obiectiv prioritar constituirea unei baze pentru o politică de siguranţă rutieră eficientă şi durabilă, ce include organizarea domeniului siguranţei rutiere din punct de vedere strategic şi instituţional, crearea unui sistem eficient de management în domeniul siguranţei traficului rutier, precum şi creşterea gradului de conştientizare a siguranţei rutiere la nivel naţional.

În acest proiect de importanţă statală, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică asigură schimbul de informaţii prin intermediul Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, precum şi plasarea echipamentelor în centrul de date deţinut, şi în nodurile telecomunicaţionale ale Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.

La momentul actual, Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” este la etapa de implementare.