Mergi la conţinutul principal

Serviciul Poșta Electronică

Denumirea completă

Servicii ale Sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice

Beneficiari

Lista entităților publice, asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.

Descriere

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică asigură prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. nr. 546 din 20.07.2011 cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.

Serviciul permite beneficiarilor să gestioneze cutiile poștale disponibile în cadrul instituției. Utilizatorii au posibilitatea de a expedia și primi corespondența electronică, dețin acces la calendar, registrul de contacte și documente ce pot fi accesate partajat. Cutia poștală poate fi accesată implicit prin interfață web, precum și prin intermediul clienților de poștă desktop (ex. Outlook, The Bat, etc.).

Securitatea serviciilor Sistemului este asigurată prin aplicarea unor măsuri tehnologice şi administrative faţă de mijloacele tehnice, de program, date şi servicii, cu respectarea principiilor accesibilităţii, integrităţii şi confidenţialităţii informaţiei.

Domenii de utilizare

  • Primirea și expedierea corespondenței electronice a salariaților beneficiarului, către alte autorități publice și structuri de stat, precum și către orice altă adresă de email;
  • Transmiterea informației confidențiale, cu aplicarea măsurilor de securitate de rigoare (ex. certificate digitale, arhive criptate);
  • Gestionarea calendarului individual, precum și crearea și gestionarea calendarelor comune;
  • Gestionarea listei de contacte. 

Serviciul include

  • Crearea serviciului de poștă electronică guvernamentală la domeniul beneficiarului;
  • Configurarea accesului la interfața de administrare pentru persoanele responsabile ale beneficiarului, care vor putea gestiona cutiile poștale pentru salariații beneficiarului;
  • Asigurarea disponibilității serviciului și a datelor conform nivelului agreat (inclusiv restabilire în caz de incident);
  • Suport în utilizarea serviciului și gestiunea incidentelor, conform nivelului agreat.

Suport în utilizarea serviciilor

Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciului pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți la numărul (022) 820 911. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar a indica codul serviciului ca fiind ”STAAP Email”.

Ordinea de prestare a serviciilor

Serviciile de poștă electronică al autorităților administrației publice  sunt prestate conform cerințelor de calitate stabilite în Regulamentul cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice.

Serviciul este oferit din contul Bugetului de Stat pentru autoritățile publice și subdiviziunile lor conform listei indicate în Hotărârea de Guvern nr. 840 din 26 iulie 2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.