Mergi la conţinutul principal

Înregistrare animale

Conform Hotărârii Guvernului Nr. 414 din  08.05.2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” a absorbit  Întreprinderea de Stat „Centrul Informațional Agricol”.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor şi al art. 16 alin. (3) din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, a fost instituit Registrul de stat al animalelor (RSA).

În conformitate HG 700/2018 din 2018-07-11 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ținerea Registrului de stat al animalelor, deținător al RSA este Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” – furnizorul datelor Registrului de stat al animalelor, registratorul responsabil de eliberarea formularelor de identificare şi de declarare eveniment, nominalizat ca gestionar și furnizor național al mijloacelor de identificare.

RSA este registru public care se ține în scopul înregistrării exploatațiilor, animalelor identificate în exploatațiile respective și evenimentelor care au loc în legătură cu animalele, deținătorilor de animale, precum și a documentelor și mijloacelor de identificare a animalelor.

Schimbul informațional se efectuează numai cu utilizarea complexului de mijloace software și hardware specializat, prin intermediul IP STISC. 

Pentru mai multe detalii, accesați: www.sita.md