Mergi la conţinutul principal

Consiliul instituției

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea raportului privind executarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trei trimestre ale anului 2021.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 12 subpunct 7) al Statutului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a aproba raportul privind executarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trei trimestre ale anului 2021, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 16 noiembrie 2021.

 • Subiectul nr. 2 – Aprobarea noi structuri a Instituției și a efectivului limită.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 12 subpunct 3) al Statutului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a aproba structura I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, conform anexei nr. 2 la Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 16 noiembrie 2021 și a stabili efectivul limită al Instituției în număr de 292 angajați.

 • Subiectul nr. 3 – Examinarea raportului privind rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la STISC, a prescripției cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe, a planului de acțiuni privind lichidarea iregularităților stabilite în rezultatul inspectării financiare din 19.08.2021 și a raportului privind realizarea planului de acțiuni.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 12 subpunct 7) al Statutului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a lua act de raportul privind rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la STISC, prescripția cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe, planul de acțiuni privind lichidarea iregularităților stabilite în rezultatul inspectării financiare din 19.08.2021 și raportul privind realizarea planului de acțiuni conform anexelor nr. 3-6 la Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 16 noiembrie 2021.

 • Subiectul nr. 4 – Examinarea Raportului de audit intern - Evaluarea eficacității și eficienței procesului de delegare a personalului cu accent asupra corectitudinii utilizării și decontărilor mijloacelor financiare și a planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor de audit.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 12 subpunct 7) al Statutului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a lua act de Raportul de audit intern - Evaluarea eficacității și eficienței procesului de delegare a personalului cu accent asupra corectitudinii utilizării și decontărilor mijloacelor financiare, și planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor de audit, conform anexelor nr. 7 și 8 la Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 16 noiembrie 2021.

 • Subiectul nr. 5 – Examinarea propunerilor de modificare a bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2021.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 12 subpunct 9) al Statutului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a aproba propunerile de modificare a bugetului I.P. ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2021, conform anexei nr. 9 la Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 16 noiembrie 2021.

 • Subiectul nr. 6 – Aspecte privind imobilul din mun. Chișinău, str. Uzinelor 2.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 12 subpunct 10) al Statutului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a lua act de informația prezentată cu recomandarea de a iniția discuții cu Agenția Servicii Publice pentru a identifica circumstanțele care au stat la baza înregistrării primare a imobilului și după caz inițierea unei acțiuni în instanțe de judecată în scopul recuperării acestui imobil.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea raportului privind implementarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor de audit extern.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. g) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a lua act de raportul privind implementarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor de audit extern, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 3 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 25 iunie 2021.

 • Subiectul nr. 2 – Examinarea informațiilor privind litigiile pe rol ale Instituției.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. k) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a lua act de informația prezentată privind litigiile pe rol ale Instituției.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea raportului cu privire la executarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trimestrul I al anului 2021.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. g) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a aproba raportul de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trimestrul I al anului 2021, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 21 mai 2021.

 • Subiectul nr. 2 – Examinarea Raportului de audit extern cu privire la auditul situațiilor financiare pentru anul 2020, precum și a Planului privind implementarea recomandărilor prezentate.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. g) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a lua act de Raportul de audit extern cu privire la auditul situațiilor financiare pentru anul 2020, precum și de Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor de audit conform anexelor nr. 2 și 3 la Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 21 mai 2021. Suplimentar, Consiliul a decis convocarea unei noi ședințe cu subiectele: examinarea raportului privind implementarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor de audit și examinarea informației privind litigiile pe rol ale Instituției.

 • Subiectul nr. 3 – Examinarea propunerilor de modificare a Bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2021.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. a) lit. i) și lit. k) ale Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a aproba Bugetul I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2021 în versiune rectificată, conform anexei nr. 5 la Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 21 mai 2021.

 • Subiectul nr. 4 – Aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de salarizare a angajaților I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. h) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a aproba Regulamentul cu privire la condițiile de salarizare a angajaților Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în versiune actualizată, conform anexei nr. 6 la Procesul-verbal nr. 2 din 21 mai 2021, cu intrarea în vigoare a acestuia din 1 iulie 2021

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea și aprobarea raportului de activitate al I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în anul 2020.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. b) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, Consiliul a aprobat raportul de activitate al I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în anul 2020, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 09 februarie 2021.

 • Subiectul nr. 2 - Examinarea și aprobarea raportului cu privire la activitatea economico-financiară a I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în anul 2020. Examinarea situațiilor financiare în anul 2020.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. d) și lit. g) ale Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, Consiliul a aprobat raportul de activitate al I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în anul 2020, a examinat și a luat act de situațiile financiare în anul 2020, conform anexei nr. 2 și 3 la Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 09 februarie 2021.

 • Subiectul nr. 3 - Examinarea rapoartelor de audit și prezentarea raportului privind nivelul de implementare a acțiunilor indicate în Planul de audit extern.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. g) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, Consiliul de administrație a examinat și a luat act de rapoartele de audit și raportul privind nivelul de implementare a acțiunilor indicate în Planul de audit extern, conform anexelor nr. 4-9 la Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Serviciului Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică din 09 februarie 2021.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea și aprobarea planului de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2021.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. b) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis aprobarea planului de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2021, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 5 din 22 decembrie 2020.

 • Subiectul nr. 2 - Examinarea și aprobarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2021.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. i) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis aprobarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2021, conform anexei nr. 2 la Procesul-verbal nr. 5 din 22 decembrie 2020.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea raportului privind executarea bugetului Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trimestrul III al anului 2020.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. a) și k) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, și s-a decis a lua act de Raportul privind executarea bugetului Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trimestrul III al anului 2020, conform anexei nr. 1 la Proces-verbal nr.4 din 23 octombrie 2020. În temeiul pct. 30 din Statutul Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” s-a decis transferarea mijloacelor financiare neutilizate de către Serviciu pe parcursul anului curent spre utilizare în anul următor.

 • Subiectul nr. 2 - Examinarea rapoartelor de audit intern și extern precum și Planurile privind implementarea recomandărilor prezentate în rapoartele de audit intern și extern.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. g) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a se lua act de rapoartelor de audit intern conform anexei nr. 2, nr. 3, și nr. 4 și de planurile privind implementarea recomandărilor prezentate în rapoartele de audit intern și extern conform anexei nr. 5, nr. 6, nr. 7 și nr. 8 la Proces-verbal nr.4 din 23 octombrie 2020.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea raportului privind executarea bugetului Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trimestrul II al anului 2020.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. a) și k) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, și s-a decis a lua act de Raportul privind executarea bugetului Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trimestrul II al anului 2020, conform anexei nr. 1 la Proces-verbal nr.3 din 31 iulie 2020.

 • Subiectul nr. 2 - Prezentarea Rapoartelor privind nivelul de realizare a planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor prezentate în Rapoartele de audit intern.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. a) și lit. k) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis a lua act de Rapoartele privind nivelul de realizare a acțiunilor indicate în Planurile de acțiuni privind implementarea recomandărilor prezentate în Rapoartele de audit intern conform anexelor nr. 2, nr.3, nr.4 și nr.5 la Proces-verbal nr.3 din 31 iulie 2020.

 • Subiectul nr. 3 - Modificarea structurii I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. c) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis aprobarea modificării structurii I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, conform anexei nr. 6 la Proces-verbal nr.3 din 31 iulie 2020, fără majorarea numărului de personal.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea raportului privind executarea bugetului Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trimestrul I al anului 2020.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. a) și k) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis a lua act de Raportul privind executarea bugetului Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru trimestrul I al anului 2020, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 2 din 30 aprilie 2020.

 • Subiectul nr.2 - Prezentarea Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor prezentate în Rapoartele de audit intern.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. a) și lit. k) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis a lua act de Planurile de acțiuni privind implementarea recomandărilor prezentate în Rapoartele de audit intern conform anexelor nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la Procesul-verbal nr. 2 din 30 aprilie 2020.

  De a stabili în sarcina directorului Serviciului, prezentarea la următoarea ședință a consiliului Serviciului a informației privind nivelul de realizare a acțiunilor indicate în Planurile de acțiuni privind implementarea recomandărilor prezentate în Rapoartele de audit intern.

 • Subiectul nr.1 - Examinarea și aprobarea raportului de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în anul 2019.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. b) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, potrivit căruia Consiliul aprobă planurile şi rapoartele de activitate ale Serviciului, s-a decis a lua act de informațiile prezentate și a aproba raportul de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în anul 2019, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 1 din 18 februarie 2020.

 • Subiectul nr.2 - Examinarea și aprobarea raportului cu privire la activitatea economico-financiară a I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în anul 2019. Examinarea situațiilor financiare pentru anul 2019.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. d) și lit. g) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, potrivit cărora Consiliul examinează situaţiile financiare ale Serviciului și examinează şi aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Instituției, s-a decis a lua act de situațiile financiare ale Instituției pentru anul 2019 conform anexei nr. 2, și a aproba raportul cu privire la activitatea economico-financiară a I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în anul 2019, conform anexei nr. 3 la Procesul-verbal nr. 1 din 18 februarie 2020.

 • Subiectul nr. 3 - Examinarea și aprobarea programului de dezvoltare strategică 2020 – 2023 al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. b) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, potrivit căruia Consiliul aprobă planurile şi rapoartele de activitate ale Serviciului, s-a decis aprobarea programului de dezvoltare strategică al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru perioada 2020– 2023, conform anexei nr. 4 la Procesul-verbal nr. 1 din 18 februarie 2020.

 • Subiectul nr.4 - Examinarea și aprobarea planului de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2020.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. b) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, potrivit căruia Consiliul aprobă planurile şi rapoartele de activitate ale Serviciului, s-a decis aprobarea planului de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2020, conform anexei nr. 5 la Procesul-verbal nr. 1 din 18 februarie 2020.

 • Subiectul nr.5 - Examinarea și aprobarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2020.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. i) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, potrivit căruia Consiliul examinează și aprobă bugetul anual al Serviciului, s-a decis aprobarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2020, conform anexei nr. 6 la Procesul-verbal nr. 1 din 18 februarie 2020.

 • Subiectul nr.6 - Modificarea structurii I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. c) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, potrivit căruia Consiliul aprobă structura și efectivul-limită ale Serviciului, s-a decis aprobarea modificării structurii I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, conform anexei nr. 7 la Procesul-verbal nr. 1 din 18 februarie 2020.

 • Subiectul nr. 7 - Examinarea rapoartelor de audit intern.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. g) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, potrivit căruia Consiliul examinează rapoartele de audit intern și le prezintă spre informare fondatorului, s- a decis a se lua act de rapoartelor de audit intern conform anexei nr. 8, nr. 9, nr. 10 și nr.11 la Procesul-verbal nr. 1 din 18 februarie 2020. De a stabili în sarcina directorului Serviciului, prezentarea la următoarea ședință a consiliului Serviciului a Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor.

 • Subiectul nr.1. - Examinarea raportului cu privire la executarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru perioada 01.01.2019-30.09.2019.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. a) și lit. i) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” potrivit cărora Consiliul supraveghează activitatea Serviciului, examinează și aprobă bugetul anual al Serviciului, s-a decis a lua act de informația prezentată în raportul cu privire la executarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru perioada 01.01.2019 – 30.09.2019, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 3 din 31.10.2019.

 • Subiectul nr. 2. - Examinarea propunerilor de modificare a bugetului I.P. ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, pentru anul 2019 ținând cont de modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. i) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, aprobarea propunerilor de modificare a bugetului I.P. ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2019, conform anexei nr. 2 la Procesul-verbal nr.3 din 31.10.2019 și aprobarea deciziei de transferare a mijloacelor neutilizate spre utilizare pentru anul următor.

 • Subiectul nr. 3. - Examinarea şi aprobarea structurii şi a efectivului limită al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. c) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a aproba structura I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, conform anexei nr. 3 la prezentul Procesul-verbal nr.3 din 31.10.2019, precum şi efectivul limită în mărime de 292 angajați. Structura aprobată va fi pusă în aplicare la I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” din data aprobării statului de personal și schemei de încadrare de către directorul Instituției.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea raportului cu privire la executarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru primul trimestru al anului 2019.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. a) și lit. i) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”) potrivit cărora Consiliul supraveghează activitatea Serviciului, examinează și aprobă bugetul anual al Serviciului, s-a decis a lua act de informația prezentată în raportul cu privire la executarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru perioada 01 ianuarie 2019 - 31 martie 2019, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 2 din 21.05.2019.

 • Subiectul nr. 2 – Casarea mijloacelor fixe ale I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. a) și lit. k) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis aprobarea deciziei cu privire la casarea mijloacelor fixe, expuse în Registrul nr. 1 al actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (conform anexei nr. 2 la procesul-verbal nr. 2 din 21.05.2019) și transmiterea deciziei către fondatorul Serviciului pentru emiterea autorizației de casare a mijloacelor fixe, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 500/1998.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea și aprobarea raportului de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în anul 2018.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. b) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis a lua act de informațiile prezentate și a aproba raportul de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în anul 2018, conform anexei nr. 1 la Procesul-verbal nr. 1 din 01.02.2019.

 • Subiectul nr. 2 - Examinarea și aprobarea raportului cu privire la activitatea economico-financiară a I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în anul 2018. Examinarea situațiilor financiare pentru anul 2018.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. d) și lit. g) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis a lua act de situațiile financiare ale Serviciului pentru anul 2018, și a aproba raportul cu privire la activitatea economico-financiară a I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în anul 2018, conform anexelor nr. 2 și nr. 3 la Procesul-verbal nr. 1 din 01.02.2019.

 • Subiectul nr. 3 - Examinarea și aprobarea programului de dezvoltare strategică 2019 – 2021 al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. b) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis aprobarea programului de dezvoltare strategică al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru perioada 2019 – 2021, conform anexei nr. 4 la Procesul-verbal nr. 1 din 01.02.2019.

 • Subiectul nr. 4 - Examinarea și aprobarea planului de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2019.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. b) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis aprobarea planului de activitate al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2019, conform anexei nr. 5 la Procesul-verbal nr. 1 din 01.02.2019.

 • • Subiectul nr. 5 - Examinarea și aprobarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2019.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. i) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, s-a decis aprobarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru anul 2019, conform anexei nr. 6 la Procesul-verbal nr. 1 din 01.02.2019, precum și acordarea dreptului directorului Serviciului de a redistribui, la necesitate, alocațiile aprobate între categorii economice de venituri și cheltuieli, cu obligația de a prezenta la finele anului bugetar a unui raport asupra modificărilor operate pe parcursul anului.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea propunerilor cu privire la modificarea structurii și a efectivului limită ale I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. c) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a accepta propunerea privind majorarea efectivului limită al Instituției, a stabili efectivul limită al acesteia în mărime de 247 de unități de personal, și a aproba noua structură a I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” conform anexei nr. 2 la Procesul-verbal. Structura aprobată va fi pusă în aplicare la I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” din 01.01.2019.

 • Subiectul nr. 1 - Examinarea şi aprobarea propunerii de rectificare a bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru semestrul II al anului 2018”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. i) al Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a aproba bugetul I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru semestrul al doilea al anului 2018, conform anexei nr. 1 la prezentul Proces-verbal.

 • Subiectul nr. 1 - 1. Examinarea şi aprobarea structurii şi a efectivului limită al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. c) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, afost aprobată structura I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” şi efectivul limită în mărime de 210 angajaţi.

 • Subiectul nr. 1 - 1. Examinarea şi aprobarea bugetului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru semestrul al doilea al anului 2018”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. i) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a fost aprobat bugetul I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru semestrul al doilea al anului 2018.

 • Subiectul nr. 1 - Aprobarea structurii și a efectivului-limită ale I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. c) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a fost aprobată structura și efectivul-limită ale I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

 • Subiectul nr. 2 - Stabilirea condițiilor de salarizare a personalului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, inclusiv a directorului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. h) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a fost aprobat Regulamentul privind condițiile de salarizare a angajaților Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

 • Subiectul nr. 3 - Aprobarea deciziei cu privire la numirea în funcție a directorului I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

  Decizia Consiliului:

  În temeiul prevederilor pct. 7 lit. j) a Regulamentului de activitate al Consiliului Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a fost aprobată decizia cu privire la numirea dlui Serghei POPOVICI în funcţia de director al Instituţiei Publice „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”.